Fuzûlî'nin "meni candan usandırdı" gazeli

meni candan usandırdı / cefâdan yâr usanmaz mı
felekler yandı âhumdan / murâdum şem'i yanmaz mı


kamu bîmârına cânân / devâ-yı derd ider ihsan
niçün kılmaz mana derman / meni bîmar sanmaz mı


şeb-i hicran yanar cânum / töker kan çeşm-i giryânum
uyarur halkı efgânum / kara bahtum uyanmaz mı


gûl-i ruhsâruna karşu /gözümden kanlu ahar su
habîbim fasl-ı güldür bu / ahar sular bulanmaz mı


gâmum pinhan dutardum men / didîler yâre kıl rûşen
disem ol bî-vefâ bilmen / inanır mı inanmaz mı


değildüm men sana mâil / sen ettin aklumı zâil
mana ta’n eyleyen gafîl /seni görgeç utanmaz mı


Fuzûlî rind-i şeydâdur / hemîşe halka rüsvâdur
sorun kim bu ne sevdâdur / bu sevdâdan usanmaz mı
kelimeler
meni> beni
cefâ: Eziyet
felekler: Yıldızlar
âhumdan>ahımdan
murâd: İstek, dilek
şem': Mum
kamu: Her
bîmâr: Hasta
cânân: Sevgili
deva:İlaç
ihsan itmek: Bağışlamak
niçün>niçin
mana>bana
derman kılmak: Tedavi etmek
şeb: Gece
hicran: Ayrılık
töker>döker
çeşm: Göz
giryân: Ağlayan
efgân: Haykırış, çığlık
baht: Talih
ruhsâr: Yanak
ahar>akar
habîb: Sevgili
fasl: Mevsim
gâm: Üzüntü
pinhan dutmak:: Gizli tutmak, gizlemek
rûşen kılmak: Açıklamak
disem>desem
ol> o
bî-vefâ: Vefasız
mâil: Meyilli, yönelmiş 
zail etmek: Gidermek
görgeç: Görünce
ta’n eylemek: Ayıplamak
gafîl: Halinin farkında olmayan
görgeç: Görünce
rind: Gönül adamı
şeydâ: Çılgın
hemîşe: Sürekli, daima
rüsvâ: Rezil
kim: ki

İKİLEMELER

bildim gözlerinin sakladığı hulya alemini
dalayım dedim o masal ülkeye derinden
                             ******
hasrettir alan bizleri ta benliğimizden
sevdanın o sonsuz feleğinde

GAZEL

حا ئف اولدم بن طبیبسن سن دوا قیل مهربن
ضایع ایتمزدم اینان سنسز گچن ایامی بن

راحتمدن گر فدا ایتسیدم اولمزدم اسیر
تاپمز ایدم نفسمه اولسندی هپ گکلمده سن

سلسلهء نقشبندی پیریسن سن لا جرم
لامع اولدی وجه تابک عالمه خلق حسن

طاق عالم کورممشدر سن گیبیسن نیجه در
آشکاردرجمله یه فضلک جناب عالیدن

نار دوزاخ نیلسون چون همت ایلدک بزه
ماسوادن قورتولر سکا اولنلربندگن

dörtlemeler

işte o toplayan bağrında tüm sevgileri
ondan almış güneş misalini ışıklarında 
gül yanaklarına bakıp iştiyakından
tebdil edip al al olmuş kendini

            ******************

bir el ki iter beni uçuruma
iradem karşımda örümcek ağı
nefsimin o melun tutkularına
ruhumda sadece buruk bir acı
             ******************
tek başımayım yine yok yanımda kimse
seni düşünüyorum ancak bütün gönlümle
inandım baharın gülleri sensiz açmıyor
sonsuza giden yol sensiz ulaşmıyor

                 *************
harikalar mı çıktı sandın damarlarından
eteklerin dolu günah şıkırtısı
kıvılcımla oynanan bir ateşgedeye dönmüşsün
yıldızların arasında çelik çomak oynuyorsun

                     *************    
bakışlar kurşunlanmış kundaklarında
melezlenmiş sevgiler beşiklerinde mahpus
şu çatırdayan semanın alacakaranlığı,
umutlarla herc ü merce meftun